Laboratorium analityczne. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok, tel. 85 745 63 01