Macierzyństwo na ul.Św.Rocha 3

                                                                                                               1932 rok