Mało znane karty z historii Jagiellonii

                                                            Gazeta Białostocka 1967 r.