Masakra przy ul.Marjampolskiej

Masakra przy ul.Marjampolskiej

Głos Obywatela 1930 r. – Opr.Marcin Radzewicz