Mennica Wrocławska Sp z o.o. Oddział w Białymstoku

ul. Lipowa 19/21, 15-424 Białystok, tel. 85 874 60 57