Młodzieżowe Biuro Pracy w Białymstoku

ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel. 85 652 34 98