Moralność pana Szejmy

                                            Głos Obywatela 1930 r. – Opr.Marcin Radzewicz