Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. prof. J. Miklaszewskiego Białowieski Park Narodowy

Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, tel. 85 682 97 04