Niefortunna kradzież na ul.Marmurowej 3

                                                                    1932 Dziennik Białostocki