Niemiły finał muzykalnego wieczoru

                                           Głos Obywatela 1930- r. – Opr.M arcin Radzewicz