Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego

ul. Waryńskiego 30, 15-461 Białystok, tel. 85 652 20 59