Obława na kryminalistę uwięczona pomyślnym skutkiem

                                                        Głos Obywatel 1930 r.-Opr.Marcin Radzewicz