Ośrodek rzeczoznawstwa i usług techniczno-ekonomicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok.202, 15-950 Białystok, tel. 85 744 30 88