Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych w Białymstoku Simp-Intermech

ul. Kamienna 5/32, 15-021 Białystok, tel. 85 732 74 17