Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, tel. 85 718 54 20