Outlet Center w Białymstoku

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B, 15-690 Białystok, tel. 85 670 51 00