Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok, tel. 85 678 57 00