PKP Energetyka S.A. Zakład Wschodni

ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok, tel. 85 652 62 70