Po lody od Marszałka

                                                             1930 r. Dziennik Białostocki