Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Sekcja terenowa doświadczalnictwa

ul. Wiewiórcza 68, 15-532 Białystok, tel. 85 732 66 89