Polska Korporacja Brokerska sp. z o.o.

ul. Elewatorska 15, 15-620 Białystok, tel. 85 651 55 52