Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy

ul. Warszawska 29, 15-062 Białystok, tel. 85 741 60 91