PPH Bialimex. Sp. z o.o.

ul. gen. Bema 57, 15-369 Białystok, tel. 85 663 15 62