Przedsiębiorstwo Sas Sp.j. Perkowski, Oksiejczuk

ul. Wojskiego 1a, 15-521 Białystok, tel. 85 743 79 50