Puchalski Andrzej. Szycie futer

ul. Warszawska 21 lok. 111, 15-062 Białystok, tel. 85 740 45 26