Salix s.c. Geologia inżynierska, geotechnika, surowce budowlane

ul. Towarowa 12/61, 15-007 Białystok, tel. 85 732 40 39