Serb. Produkcja wyrobów pończoszniczych

ul. Komunalna 3a, 15-197 Białystok, tel. 85 675 43 58