Softech s.c. Mirosław Borkowski i Roman Jankiewicz

ul. Bitwy Białostockiej 9 lok. 305, 15-102 Białystok, tel. 85 651 64 59