Solarium. Danuta Waszkiewicz

ul. Swobodna 43, 15-756 Białystok, tel. 85 654 19 56