SP Terenowy ZOZ

ul. Słonimska 15/1, Białystok, tel. 85 741 62 78 w. 340