SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Poradnia Chorób Piersi

ul. Fabryczna 27, Białystok, tel. 85 869 49 67