SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Poradnia Endokrynologiczna

ul. Fabryczna 27, Białystok, tel. 85 869 49 67