SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (ogólne)

ul. Poleska 89, Białystok, tel. 85 663 73 01