SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego Wojewódzka Przychodnia Chorób Wewnętrznych Por. Alergologiczna

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, Białystok, tel. 85 748 81 00