SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im J. Śniadeckiego

ul. Wołodyjowskiego 2, Białystok, tel. 85 748 81 00