SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony Poradnia Cukrzycowa z Gabinetam Powikłań

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, Białystok, tel. 85 748 83 93