Sportowe Dzieciaki

ul. Stroma 39/12, 15-622 Białystok, tel. 889 028 282

tkoniczek@przedszkoliada.pl