SPP ZOZ Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Uzależnienia od Substacjii Psychoaktywnych

ul. Plac Dr Zygmunta Brodowicza 1, Choroszcz, tel. 85 719 10 91