SPP ZOZ Oddział Terapii Odwykowej dla kobiet

ul. Plac Dr Zygmunta Brodowicza 1, Białystok, tel. 85 719 10 91