SPP ZOZ w Choroszczy – Centrum Leczenia Uzależnień

ul. Radzymińska 2, 15-863 Białystok, tel. 85 743 31 25