Studnie Wiercone Klim&Wspólnicy

ul. Palmowa 30A/16, 15-765 Białystok, tel. 85 719 52 96