Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Miejskim w Białymstoku

ul. Bukowskiego 4, 15-062 Białystok, tel. 85 741 58 95