Szumek Przemysław Szum

ul. Mickiewicza 27, 15-213 Białystok, tel. 85 732 91 43