Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa Poradnia Chorób Zakaźnych dla dzieci

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, tel. 85 745 05 00