Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku im. L. Zamenhofa

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok