Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku im. L. Zamenhofa (chirurgiczne dla dzieci)

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, tel. 85 745 05 00