Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Waszyngtona 15a, Białystok, tel. 85 746 85 93