Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, tel. 85 745 77 11