Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku

ul. Hetmańska 99, 15-727 Białystok, tel. 85 664 48 00