Vapro s.c. Zakład naprawy i sprzedaży wodomierzy domowych, przemysłowych

ul. Nowosielska 38b, 15-617 Białystok, tel. 85 654 64 52